Hoe kan je, je auto verzekeren?

Een auto verzekeren is op tal van verschillende manieren mogelijk. Het is ongetwijfeld wel bij je bekend dat er in Nederland zoiets bestaat als het afsluiten van de wettelijk verplichte WA-verzekering. Voor dit type autoverzekering geldt ze zich specifiek richt op het verzekeren van de schade die je aanbrengt met jouw auto ten opzichte van derden. Indien je louter kiest voor deze verzekering ben je dus niet gedekt tegen de schade die aan je eigen auto ontstaat. Dit eender op welke manier ze is ontstaan. Gelukkig spreekt het voor zich dat er ook voldoende mogelijkheden bestaan om ook dergelijke schade in te kunnen dekken. Welke mogelijkheden dat nu precies zijn? Dat laten we je bijzonder graag ontdekken middels de hieronder aanwezige informatie.

1.) Door middel van de WA-verzekering voor auto’s

Voor je auto verzekeren geldt dat er op de verzekeringsmarkt een keuze kan worden gemaakt tussen drie verschillende mogelijkheden. De meest voordelige, maar tevens helaas ook meest beperkte optie is de zogenaamde WA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze in de praktijk uitsluitend bestaat uit de polisvoorwaarden die betrekking hebben tot schade veroorzaakt aan derden. Het is zeer belangrijk om je hier bewust van te zijn. Dit betekent immers in de praktijk dat er op geen enkele manier schade aan jouw eigen auto kan worden gedekt, integendeel.

Bovenstaande gezegd hebbende kan er worden vastgesteld dat de WA-verzekering voor auto’s toch vrij populair is. Op deze manier je auto verzekeren zorgt er namelijk voor dat je perfect weet te voldoen aan de wettelijke verplichting die ervoor geldt zonder dat je daarvoor zwaar in de portefeuille hoeft te tasten. Bovendien is het eveneens zo dat deze autoverzekering voor het merendeel van de mensen ook gewoon voldoende kan zijn. Dit geldt niet in het minst voor mensen die bijvoorbeeld slechts sporadisch gebruikmaken van de auto.

Wanneer is de WA-verzekering voor jou interessant?

Je auto verzekeren door middel van de WA-verzekering brengt dus in de praktijk duidelijk een significant, financieel voordeel met zich mee. Voor heel wat mensen geldt dat ze uiteraard in de praktijk te maken krijgen met heel wat verschillende, terugkerende kosten. Al deze verschillende kosten kunnen uiteindelijk samen toch best wel vrij stevig oplopen. Door de kosten van bijvoorbeeld je autoverzekering te beperken zal je kunnen vaststellen dat je toch op deze manier al kan besparen.

De WA-verzekering is natuurlijk ook niet interessant voor mensen die beschikken over een gloednieuwe, dure auto. Je auto verzekeren zal je dan bij voorkeur willen doen door middel van één of meerdere polissen die ook schade aan het eigen voertuig dekken. Denk hierbij niet alleen aan de schade die stilstaand, maar ook al rijdend wordt veroorzaakt. Hier moet je wel aandachtig voor zijn.

2.) Met behulp van de WA+ beperkt cascoverzekering

De tweede optie die je hebt voor wat je auto verzekeren betreft heeft betrekking tot de WA+ beperkt cascoverzekering. Dit is een uitgebreidere versie van de WA-verzekering waarbij er ook verschillende vormen van eigen schade aan het voertuig worden gedekt. Voor deze eigen schade geldt dat je in de praktijk onder meer over de mogelijkheid beschikt om te kijken in de richting van bijvoorbeeld:

  • Brandschade;
  • Waterschade;
  • Stormschade;

Voor verschillende vormen van schade geldt dat er ook al rijdend een dekking voor wordt voorzien. Je auto verzekeren door middel van de WA+ beperkt cascoverzekering zorgt er bijvoorbeeld voor dat je al rijdend bent verzekerd voor bijvoorbeeld een sterretje in de vooruit. Is er op een andere manier sprake van glasschade? Dan zal ook deze worden gedekt door de verzekering.

Dat er ook al rijdend bepaalde schade wordt gedekt blijkt eveneens uit de aanwezigheid van de zogenaamde dekking voor een aanrijding met een wild dier. Ook in die situatie zal je tot de vaststelling komen dat je dus perfect bent verzekerd.

Wanneer dit type autoverzekering afsluiten?

Je auto verzekeren door middel van de WA+ beperkt cascoverzekering is interessant omdat ze je de gulden middenweg biedt tussen enerzijds de beperkte WA-verzekering die alleen schade aan derden verzekert en de allriskverzekering die ook zorgt voor een optimale dekking van eigen schaden. Voor deze laatste verzekering geldt dat ze door veel mensen als het meest interessant wordt bestempeld, maar anderzijds spreekt het voor zich dat de kosten bij deze verzekering wel vrij hoog zijn gelegen.

Je auto verzekeren door middel van de WA+ beperkt cascoverzekering zorgt er niet alleen voor dat je in orde bent met de wettelijke vereisten, daarnaast kan je dus in bepaalde omstandigheden ook gewoon rekenen op het dekken van eigen schade. Zo sla je twee vliegen in één klap.

3.) Met de WA+ volledige cascoverzekering of allrisk

De meest complete manier om je auto te verzekeren is door middel van de WA+ volledige cascoverzekering of de allrisk. Bij dit type van verzekering geldt dat je in de basis beschikt over alle dekkingen waar je ook op kan rekenen bij de WA+ beperkt cascoverzekering voor auto’s. Dit gezegd hebbende wordt er echter nog een aanvullende dekking ook aangeboden. Voor deze dekking geldt dat ze de schade verzekert die je zelf aan je voertuig aanbrengt. Dit uiteraard niet met opzet.

Allrisk je auto verzekeren is vooral interessant wanneer je hebt gekozen voor het kopen van een dure, nieuwe auto. In dat geval zal je namelijk willen dat de waarde van het voertuig zo optimaal mogelijk kan worden verzekerd. Dat is onmogelijk wanneer je hebt gekozen voor een WA- of zelfs voor een WA+ beperkt cascoverzekering. De reden waarom dit type van verzekering alleen interessant is voor deze doelgroep is terug te vinden in de aanzienlijke verzekeringspremie. Deze wil in de praktijk wel eens behoorlijk hoog zijn gelegen.

Voor wie is de allrisk de beste keuze?

Je auto verzekeren door middel van de allrisk is vooral interessant wanneer je hebt gekozen voor het kopen van een dure, nieuwe auto. Bovendien spreekt het voor zich dat ook het aantal kilometers die je aflegt een niet onaanzienlijke invloed heeft op het risico dat je loopt met je auto. De allrisk is dan ook vooral interessant voor mensen die op jaarbasis behoorlijk wat kilometers afleggen. Vergelijk direct de mogelijkheden op www.diks.nl.